Po - Pá: 8.00 - 20.00
info@extrafin.cz
724 435 407

Životní pojištění

Životní pojištění produkt, která se dělí do několika variant, je důležité porozumět, na jakém principu jsou zřizovány. Obecně slouží životní pojištění k zajištění osoby, která živí svou rodinu, pro případ jejího úmrtí. Dále lze toto pojištění spojit se spořícími a investičními produkty.

Výše pojistného se odvíjí zejména od fyzického stavu klienta (věk, prodělané nemoci, zdravotní stav, výše náhrady v případě úmrtí apod.). Pojišťovna má právo pojištění klienta odmítnout.

Rizikové životní pojištění

Tento typ je čistě pojištěním pro případ úmrtí, kdy Vašim pozůstalým je v případě úmrtí klienta vyplacena smluvená částka. Pojištěná osoba však nedostane k vyplacení žádnou částku v případě, že se dožije konce pojistné smlouvy.

Tento problém řeší další varianty životního pojištění.

Kapitálové životní pojištění

Tento typ pojištění pojišťovna z části zhodnocuje a funguje tedy jako spoření, část je strhávána jako splátka pojištění pro případ smrti. Kapitálovou část splátky pojišťovna investuje a zhodnocuje. V případě smrti je vyplacena pojistná náhrada i investované prostředky. Pokud je pojištění ukončeno (klient se dožije konce pojistné smlouvy), je vám vyplacena jen naspořená částka.

Investiční rizikové pojištění

Zde je princip podobný kapitálovému životnímu pojištění. Zatímco v jeho případě je garantována minimální výše zhodnocení vložené částky, při investičním rizikovém pojištění taková garance není (tedy můžete jít i do ztráty), na druhou stranu se otevírá také možnost zhodnocení výrazně vyššího dle zvolené strategie.

Důchodové životní pojištění

Tato varianta je vhodná pro ty, kteří se chtějí spolu s životním pojištěním zajistit na důchod. V případě dožití důchodu vám bude vyplácena částka (jednorázově, pravidelně po určité období nebo po zbytek života). V případě dřívější smrti je pozůstalým vyplaceno pojistné.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva